JIŘÍ VAŠKŮ - REMINISCENCE F.K.

[CNW:Counter] JIŘÍ VAŠKŮ Tvorba vznikla v mimořádně skrovných podmínkách bez ambicí parádovat v honosných sálech výstavních galerií.

Regenerace okamžiků, absolutní koncentrace absurdity a také grotesknosti.

Divák své fantazie na cestách podvědomím, když pohasne rozptýlené denní světlo a z koutů paměti vystoupí kontrast mezi světlem a tmou.

Vize, tušení souvislostí, symbolika, otázky nevyřčené i jasné odpovědi… … a přece, tak jako jsi schopen dívat se znovu a znovu na velkolepé divadlo východu a západu slunce, snad najdeš odvahu se nechat vtáhnout do nepevného kolísavého světa mého nitra, abys byl šokován, udupán, nebo pozvednut do prozření. Je to prozření do krajiny světla a tmy. Hledání a nalézání je věčný problém životní reality, svázaných do konvencí, každého z nás, proto, otevři oči, dívej se, naslouchej, prožívej, vždyť naděje tu stále je, ta neumírá.

Tyto soubory jsou inspirovány představami, vyvolanými četbou románů, příběhů a podobenství Franze Kafky, který prožil většinu života v Praze jako já, proto Reminiscence F.K.


Kontakt: Jiří Vašků, PRAHA, e-mail: jiri.vasku@centrum.cz