Fotodilema - David Kolba Photography Fotodilema Actual Guestbook www Contact Fotodilema Schweizer 269 CB

 PHOTOGRAPHY - FINE ART Návštěvní kniha
Guest book PHOTOGRAPHY - FINE ART

Příspěvky obsahující odkaz na jiné stránky nebudou vloženy.

29.05.2007

Hezké fotky , jen tak dál !
Pavel Necka?
16.04.2007

Tanzánie-Ke?a, moc p?kný, líbí se mi, ?e se nezam??uje? jen na p?írodu a zv??, která je samoz?ejm? úchvatná, ale zvlá?t? fotky z b??ného ?ivota místních obyvatel m? osobn? p?ipadají velice zajímavé a poutavé, David
22.03.2007

no musim se p?iznat, ?e se mi t??ko vybírá, spousta fotek je fakt krásných. ka?dá ta fotka tomu citátu dává úpln? jinou atmosféru a v?dycky je to zajímavý... fakt budu pot?ebovat pomoct z??it výb?r. doufám, ?e mi to uleh?í? a t?eba ?ekne?: vyber si tady z t?ch deseti, s ostatníma to nejde... nebo tak n?co... Z.
22.03.2007

v tom citátu nemá být "krátké", ale "krátkodobé"... n?jak sem se p?epsala. Z.
22.03.2007

ahoj, v?nuje? mi prosím fotku pro mého profesora? Pom??e? mi ji vybrat? cht?la bych ji nechat zv?t?it dát do clipu a napsat na ni citát jeho oblíbeného SENECY: "V?ECHNO LIDSKÉ JE KRÁTKÉ A PRCHAVÉ A NEZAUJÍMÁ ?ÁDNOU ?ÁST NEKONE?NÉHO ?ASU". Akorát to pot?ebuju rychle a ty se? je?t? asi v t?ch selóótkách - ehm...- tedy v Africe No tak jak p?ijede? tak se ozvi, pan profesor si n?jaké to tvoje dílko zaslou?í, moc se se mnou natrápil, tak kdybys byl tak hodnej... Tak ahóój Zuzka.
10.02.2007

Davouchu,
osobn? se nem??u do?kat na fotografie z Veterán? 2006. Jakmile Ka?mír dokon?í st?ih své kreativní videoreporá?e, moc rád bych ud?lal promítání v n?jakém p?íjemném prost?edí. Nap?íklad v n?jaké restauraci s projektorem nebo s velikou TV obrazovkou. Ka?mírovo video bude 16:9
Zdarec a p?eju i nadále nevysychající studnici inspirace.
Honza?
22.01.2007

?au Dave,
moc p?kné práce...fakt. M? tedy osobn? nejvíce zaujaly "oby?ejné" fotky z p?írody. Má? tam toho po?ehnan?. Dave, a co Prost?jov?! Jednou jsi ?íkal, ?e se sem p?ece jenom z cest rád vrací?. Mn? by se tedy líbily i t?eba n?jaké detaily ze Záho?í a nebo ten strom naproti gymplu.... Sám ses divil, ?e sis ho nikdy nev?iml. Jak se ?íká, v?ude je p?ece krásn?, kdy? se na to ?lov?k dívá správnýma o?ima...Ahoj Monika.
20.01.2007

jo, a doufám, ?e bude brzy ta Afrika!!!!!!!!
20.01.2007

Myslím, ?e fotky z Rumunska bys m?l dát do samostatné sekce, jsou krásné a je ?koda, ?e se schovávají v sekci "ostatní". Nadchly m? makra. Fakt. Foť to víc. Napí?u ti k tomu ver?e. Celkov? jsem se na t?chto stránkách osv??ila po docela náro?ném dni. Díky. Foť víc, a víc tomu v??. Ahoj Zuzka.
16.01.2007

same fotografie,ale je potreba jeste vice.tak se chlape snaz. dominik.
 PHOTOGRAPHY - FINE ART Návštěvní kniha
Guest book PHOTOGRAPHY - FINE ART


[CNW:Counter]
| David Kolba photography | © 2016 | | mapa serveru |